Προεδρείο Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Βουτσαρά Μεγαλόπολης


Από αριστερά:

  • Παναγιώτα Βασ. Σιμοπούλου,
  • Κωνσταντίνος Αθ. Σιμόπουλος,
  • Κωσταντία Αθ. Βλαχοδημητροπούλου
  • Αφροδίτη Κων. Κονδύλη,
  • Νικολέτα Γεωρ. Τσιάμα,
  • Διονύσιος Αριστ. Μακρής,
  • Κωνσταντίνος Στ. Σαλαβούρας, (αντί του γιου του Σταύρου Κων. Σαλαβούρα)